Kreftforeningen bruker Nyby til enklere organisering av Hverdagshjelpen

Kamilla

Kreftrammede i Trondheim, Skaun, Orkdal og Meldal kan nå få hjelp av frivillige til praktiske gjøremål i og utenfor hjemmet. Hør prosjektleder for Hverdagshjelpen Hanne Hovde Bye dele sine erfaringer med enklere organisering gjennom Nyby.