Se hvordan NAV Bærum bruker Nyby

Katrine Dyrkorn fra NAV Bærum deler sine erfaringer med bruk av Nyby i NAV Bærum for raskere og enklere koordinering av praksisplasser