Frivillighet och deltagande

Direkta kopplingar ger nya möjligheter. Engagera flera, och använd mindre tid på koordinering!
Engasjer Frivilligheten
Istock 960020202

Mycket koordinering?

För många är det att vara frivillig ett fint sätt att bidra till samhället, att lära nya saker och att bygga nya relationer. För dem som arbetar med at koppla ihop människor kan det bli mycket koordinering.

Se Direkta Kopplingar

Gör fler kopplingar med mindre koordinering

Nyby är en ny typ av verktyg för organisationer som vill koppla ihop människor. Direkt koppling mellan de som har behov och de av dina frivilliga som faktiskt kan bidra, ger enklare koordinering och helt nya möjligheter.

Det viktigaste med Nyby för oss är [...] att sammankopplingen är så enkel att den frivilliga och användaren kan kopplas ihop utan att en anställd är inblandad.

Hanne Hovde Bye, Frivilligkoordinator i Kreftforeningen Norge
Arrangementer Produkt

Gör det enkelt att delta med arrangemangskalender

Med alla aktiviteter på ett ställe, tillgängliga på web, blir det enkelt att orientera sig. Varsling om relevanta aktiviteter i appen gör det enkelt att delta och att engagera sig.

Svensk Vaere Frivillig

Engagera flera med kraftfulla rekryteringsverktyg

I Nyby skapar du snabbt effektiva kampanjsidor för olika målgrupper. Dessa kan du dela på facebook, intranet, över epost eller där du bäst når målgruppen du önskar att rekrytera.

Vi hoppades få fler frivilliga ... och fick 17 nya frivilliga på 24 timmar!

Robert Rinden, leder for Sagene Seniorsenter i Oslo
Samhandlingsverktoy

Gör samarbete enkelt

Det är mycket prat om att samarbetet mellan kommunen och frivilligheten ska förstärkas, men goda initiativ stoppar ofta upp på grund av krånglig koordinering. Många använder Nyby enbart som verktyg för egen organisation, men Nyby är också en samarbetsplattform som möjliggör direkt samarbete med andra lag och föreningar, vård och omsorg, Arbetsförmedlingen, anhöriga och andra som ni önskar att samarbeta med.

  • Svensk Full Oversikt

    Full översikt på web och i app

    Ni bestämmer vilka tjänster som ska organiseras hor er, vem som ska kunna be om vad och vem som ska kunna bidra med vad. Ni har också full översikt över vad som händer, och ni bestämmer själv vilka andra organisationer ni eventuellt vill samarbeta med genom Nyby.

  • Losta Forefragningar

    Enkel rapportering

    Följ med på aktiviteten i din grupp, se statistik och hämta ut Excel-rapporter. På så sätt har du ett bra underlag för fylliga rapporter, intyg och rekomendationer.

Vill du engagera frivilliga?
Med Nyby blir det lätt att vara frivillig. Samtidigt kan du lösa flera behov med mindre koordinering.

Få en demo