Innbygger foresporsel NO 2x 1

Frivillige får oppdrag direkte i appen

Like enkelt som SMS svarer de kvalifiserte frivillige kun på de oppdragene de har tid og lyst til å bistå med. De trenger aldri å si nei. Hvert oppdrag er enkeltstående og den frivillige forplikter seg ikke til noe fast, som gir stor fleksibilitet.

Mer fleksibelt enn noen gang

«Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige hender» er gjentakende tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre. Vi kaller det “Det nye medborgerskapet”: de ledige ressurspersonene bidrar når de kan, og trenger aldri å si nei. Det gjør det enklere å bli en del av et frivillignettverk.

Vi håpet å få flere frivillige ...og fikk 17 nye frivillige på 24 timer!

Robert Rinden, leder for Sagene Seniorsenter
Skjermbilde 2020 01 27 kl 14 34 34

Kraftfullt rekrutteringsverktøy

I Nyby lager du raskt effektive kampanjesider for ulike målgrupper. Disse kan du dele på Facebook, intranett, over e-post eller der du best treffer målgruppen.

Full Oversikt

Full oversikt og kontroll over oppdrag

Med Nyby har dere full kontroll: oversikt over medlemmer, premissene som er satt og hva som faktisk skjer. Dere styrer hvilke tjenester som skal organiseres, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra. Dere kan selvfølgelig kommunisere sømløst med hele grupper og en-til-en.

Dere kan også se statistikk og hente ut Excel-rapporter, slik at dere har et godt grunnlag for fyldige rapporter, attester og anbefalinger.

Det viktigste med Nyby for oss er […] at koblingen er så enkel at den frivillige og brukeren kan koble seg uten at en ansatt er involvert.

- Hanne Hovde Bye, Kreftforeningen
Arrangementskalender

Gjør det enkelt å delta med arrangementskalender

Med alle aktiviteter på et sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter i appen gjør at det enkelt å delta og huske på det som skjer.

Samhandling i praksis

De fleste kan kjenne seg igjen i at det går med mye tid på å koordinere samarbeid på tvers. Med Nyby blir frivilligsentralen en del av kommunens ressursnettverk, som skolene skolene og barnehagene – og dere kan bygge deres eget. Alt for å samhandle enkelt, innenfor trygge rammer og med rammer satt av samarbeidspartnerne selv.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo