Inkludering och arbetsliv

Alla har något att bidra med! Direkta kopplingar gör det möjligt för flera att bidra, och för flera att delta
Integrering
Istock 960020202

Mycket koordinering?

Känslan av att kunna bidra kan betyda väldigt mycket för många. Även små bidrag kan utgöra en ingång till aktivt deltagande i det sociala livet och i arbetslivet. Men vare sig om man samordnar praktikplatser, introduktionsprogram eller små uppdrag, kan det vara krävande att koppla ihop meningsfulla uppgifter med dem som kan bidra.

Se Direkta Kopplingar

Gör flera kopplingar med mindre samordning

Nyby är en ny typ av verktyg för organisationer som vill koppla ihop människor. Direkt sammankoppling mellan dem som har behov och dem som faktiskt kan bidra, ger enklare koordinering och helt nya möjligheter.

Allra mest för att den är så enkel att använda och att det är en app som du kan ha med dig hela tiden

Katrine Dyrkorn, NAV Bærum
  • Svensk Inkludering Og Arbeid Copy 2

    Skapa direkta kopplingar från dem som har meningsfulla uppdrag

    Ingå partnerskap med företag eller organisationer med behov som kan vara meningsfulla för någon hos dig. Ni kan också skapa egna tjänster och marknadsföra dessa där behoven finns. Ni godkänner själva vilka slags organisationer och vilka slags tjänster som ska erbjudas - detta så att det blir meningsfullt för dina medlemmar.

  • Enkelt Aa Bidra

    ... direkt till dem som kan bidra

    Behoven kommer att bli synliga direkt för dem som du tidigare har kvalificerat för olika typer av uppdrag. Avtal kan nu ingås direkt med den person som faktiskt ska bidra, oavsett öppettider i din organisation.

Svensk Full Oversikt

... innanför trygga ramar som bestämts av din organisation

Du kontrollerar vilka tjänster som ska organiseras hos er, vem ska kunna fråga om vad och vem som kan bidra med vad. Du har också en fullständig översikt över vad som händer och du bestämmer vilka andra organisationer du ska samarbeta med via Nyby.

Något för din organisation? Nyby används av kommuner, Hemtjänsten, arbetsförmedlings-kontor och privata företag som vil mobilisera nya resurser till viktiga uppgifter.

Få en demo