Vård och omsorg

Direkta kopplingar gör det möjligt att lösa viktiga vårdbehov på nya sätt med nya resurser
Helping A Senior Woman Out Of The Car Picture Id952119556 3
Koordinerende Sykepleier

Mycket koordinering av småuppgifter?

Många behöver hjälp för enkla saker, till exempel som ledsagare till läkaren, praktisk hjälp eller ärenden. Det finns stor potential hos frivilliga lag och föreningar, släktingar eller andra som kan bidra. Sådana insatser kan emellertid vara krävande att koordinera under en hektisk vardag.

Vi använder frivilliga. Vi brukade ringa, men ofta är det ingen som svarar. Med Nyby har det gått mycket bättre. En dag lade jag ut ett behov och efter 20 minuter fanns det en frivillig som kontaktade oss.

Solekha Mohammed i Sagene Hjemmetjeneste
Se Direkta Kopplingar

Lös fler behov med mindre koordinering

Nyby är ett nytt verktyg som gör det enkelt för personal inom vård och omsorg att involvera släktingar, frivilliga och andra resurspersoner som kan och vill bidra. Direkt sammankoppling innanför trygga ramar, skapar betydligt enklare koordinering mellan de som ser behovet och de som faktiskt kan bidra.

 • Svensk Gjor Det Enkelt Helse

  Få fram behoven

  Med Nyby-appen är det enkelt och tryggt för hälsopersonal att rapportera om behov. Lika enkelt som att skicka en SMS, kan du nu lägga in behoven allt eftersom de dyker upp i loppet av arbetsdagen. Anhöriga eller användare kan också själva lägga in behov.

 • Enkelt Aa Bidra

  ...direkt till dem som kan bidra

  Behoven blir direkt synliga för personer som är kvalificerade av organisationer ni samarbetar med. Avtal kan nu ingås direkt med den som faktiskt ska bidra, oberoende av öppningstider.

Svensk Full Oversikt

...innanför trygga ramar satt av din avdelning

Ni kontrollerar själv vilka tjänster som ska organiseras, vem ska kunna be om vad slags tjänster. Ni kontrollerar också vilka frivilliga, ideella eller andra typer av organisationer ni eventuellt vill samarbeta med, så att förtroende och kvalificering kan ivaratas med tydligt klargörande av roller.

Arbeidsrutiner SE 2x

Anpassat till dina arbetsrutiner

Hur löser vi det med samtycke, känslig information och dokumentation i verksamhetssystem? Juridiska vägledningar utarbetade i samråd med bland andra Norska hälsovårdsministeriet, försäkrar att kommunikationen är säker och anpassad till arbets- och säkerhetsrutinerna inom vård och omsorg.

 • Samarbeid

  I Nyby samarbetar alla

  Med Nyby kan Hemtjänsten, frivilliga grupper, seniorcentra, hälsocentra och andra organisationer samarbeta sömlöst på samma plattform.

 • Svensk Sikkert Og Trygt

  Säker plattform

  Alla som använder Nyby måste vara medlem i en grupp. Det är gruppledare för varje grupp som kvalificerar vem som kan göra vad. Gruppledaren har en fullständig översikt över uppgifter som utförs.

Något för din organisation? Nyby används av kommuner, Hemtjänsten, arbetsförmedlings-kontor och privata företag som vil mobilisera nya resurser till viktiga uppgifter.

Få en demo