Kundhistorier

Nyby används för att koppla samman människor inom allt från vård, hälsa, arbetsträning, frivillighet, bemanning, jordbruk - till samarbete mellan olika aktörer och användas idag som ett strategiskt samarbetsverktyg i över 50 kommuner i Norge och Sverige.