IMG 0285

Kom igång med Nyby

Lika viktigt som den digitala plattformen Nyby är metodiken för hur man kommer igång med förändringen. Inspirerat av Norska KS:s vinstrealiseringsplan och erfarenheter från våra första 40 partners introducerar vi 100-dagarsplanen.

Titta på webinar om 100-dagarsplanen 

100-dagarsplanen är ett bra stöd för oss. Jag tror det är helt nödvändigt med de fasta ramarna och den täta uppföljningen i viktiga förändringsprocesser som detta.

Solveig Thuseth-Berg, avdelningsdirektör för mästrande och hälsa, Stadsdel St. Hanshaugen, Oslo
Shutterstock 703607812

1. Kartläggning

Vilka av era anställda är tänkta att starta med att mobilisera lediga resurser till viktiga välfärdsuppgifter? Vilka behov önskar ni att lösa? Vem kan bidra och var finns lediga resurser som passar till behoven? Vi har många exempel från andra kommuner som vi kan ta utgångspunkt i.

Shutterstock 703599457

2. Planering

I denna fas kommer ni att rustas för att skapa magiska resultat under de nästa 100 dagarna. Först genomförs ett planeringsmöte där nyckelresurserna i samarbetet deltar. Här blir vi överens om ansvar, volym och spelregler samt att vi blir eniga om en konkret tidsplan med tydlig ansvarsfördelning.

Shutterstock 371623984

3. Första 100 dagarna

Ni är igång! Era ansvariga personer följer tätt upp att de dagliga rutinerna följs så som ni kommit överens om i planeringsfasen. I denna fas avhålles fasta möten så att rutiner kan utvärderas, erfarenheter delas och problem identifieras. Vi följer er tätt och hjälper till när det behövs. Efter avslutad 100-dagarsfas är ni rustade att driva Nyby på egen hand.

Shutterstock 770413342

4. Drift

Härifrån tar vi regelbundet pulsen på er användning av Nyby, samt att vi tillsammans jobbar för att utnyttja potentialen vidare. Tillsammans skapar vi morgondagens välfärdssamhälle.

IMG 0266

Förändringsledning och drivkraft med en Nyby-agent

För att säkerställa en lyckad implementering och aktiv användning av Nyby, kan det vara smart att ge en resurs rollen som "Nyby Agent". Denna person är ansvarig för att driva projektet framåt, träning och sparring, förankring längs linjen och säkra fasta möten. Allt i tät dialog med sin Nyby-kontakt.

Läs om Marias vardag som Nyby-agent 

Nyfiken på 100-dagarsplanen?

Kontakta oss