Djupdyk: Nyby som en nyckel till nationell expansion av Norska Cancerföreningens praktiska hjälp erbjudande

Med Nyby som verktyg förenklar Norska Cancerföreningen flera av sina administrativa uppgifter. Speciellt för att utöka aktiviteterna Vardaglig hjälp och körtjänsten har det varit avgörande för Cancerföreningen att kunna kommunicera med volontärer och användare, lagra information och registrera aktivitet på ett säkert och säkert sätt.

Hverdagshjelpen Bruksrettighet Fotograf Ole Martin Wold Copyright OLE MARTIN WOLD
  • Många vill hjälpa på frivillig basis, vilket vi är oerhört tacksamma för. På mindre än sex månader har vi rekryterat så många som 116 volontärer i körtjänsten. Dessa har hittills utfört 214 köruppdrag på 73 cancerpatienter. Det säger sig självt att vi har haft ett behov av smartare och säkrare samordning mellan volontärer och användare. Men också för oss anställda vid Cancerföreningen i åtta distriktskontor. Utan ett verktyg som Nyby hade vi inte lyckats med detta, säger Hovde Bye.

Förutom att förebygga och bekämpa cancer arbetar norska cancerföreningen för att höja livskvaliteten för patienter och anhöriga. Två av de tjänster som organisationen har utvecklat är Hverdagshjelpen och körtjänsten.

Nyby betyder att vi säkert kan lagra information om våra användare. När vi hjälper människor med cancer med praktiska uppgifter är det viktigt att ta hand om integriteten (specialrådgivare i Cancerföreningen, Hanne Hovde Bye).

Utökades från ett till åtta distrikt på sex månader

Vardagshjälp grundades i Trøndelag 2015 och kommer att hjälpa människor med cancer, släktingar och överlevande med praktisk hjälp hemma. Norska cancerföreningen började använda Nyby 2018 och under 2020 utvidgades Hverdagshjelpen och körtjänsten till alla organisationens åtta distrikt.

Körtjänsten är en ny aktivitet som uppstod våren 2020 efter att norska cancerföreningen såg ett behov under kranskärlspandemin. Människor med cancer under behandlingen har ofta lägre immunförsvar. Många vägrade därför att gå till läkare och sjukhus av rädsla för att bli smittade med korona. Med körtjänsten erbjuder Cancerföreningens volontärer gratis åkattraktioner hemifrån för kontroller eller cancerbehandling. Körtjänsten är också en arena för bra samtal. Många av användarna är isolerade från sina vänner och familj på grund av pandemin. Volontärerna är bra samtalspartner under körningen. Gemensamt för båda tjänsterna är att volontärer och användare skapar kontakt med varandra i Nyby.

  • Nu när vi har utvidgat vår verksamhet till flera platser i landet sparar vi också mycket manuell registrering. Eftersom allt skrivs in i Nyby-appen kan vi också komma snabbare i kontakt med användarna.
Foto: Ole Martin Wold/Kreftforeningen

Digital utbildning över distrikt

Erfarenheterna från uppstarten av Hverdagshjelpen för fem år sedan har gett Norska Cancerföreningen god erfarenhet av Nyby. Det var naturligt för dem att använda Nyby när de rullade ut körtjänsten till hela landet under koronapandemin i vår.

På grund av begränsningarna på grund av koronaepidemin måste all träning äga rum digitalt. Inklusive användning av Nyby. Norska Cancerföreningens anställda har haft digitala kurser varje vecka.

  • Ett viktigt framgångskriterium för effektiv utbyggnad över hela landet har varit digital utbildning över distrikt. Vi har också inrättat testgrupper i Nyby. Här kan volontärerna träna med att använda Nyby innan de går ut i aktivitet. Testgrupperna har nu blivit en viktig del av utbildningen, säger Hovde Bye.

Bra samarbete

Norska Cancerföreningen är en av Nybys största kunder. Hovde Bye berömmer samarbetet med utvecklarna i Nyby.

  • Nyby har varit lösningsorienterad. När det har funnits en funktion i Nyby som saknas eller inte passar våra behov har utvecklarna varit kreativa för att hitta bra lösningar på våra utmaningar. Nyby ser lösningarna för oss.

Användarvänlig app - och hjälp att få för dem som behöver det

Flera av dem som Cancerföreningen hjälper via Hverdagshjelpen och körtjänsten är äldre. Inte alla har tillgång till smartphones och appar.

  • Vi får feedback från volontärer att appen är användarvänlig och enkel att använda. Men många av dem vi hjälper har svårt. Vi vet att norrmän i allmänhet har svårt att be om hjälp. Vi vet också att många människor med cancer har en stark önskan att klara sig på egen hand. Tröskeln för att be om hjälp är därför mycket hög för många. Då är det viktigt att appen är enkel att använda.

Cancerföreningen hjälper de användare som inte får registrera sig på Nyby eller ladda ner appen.

  • Vi är angelägna om att ha bra system för att hjälpa dem som tycker det tekniska är svårt. Allt för att sänka tröskeln för att få hjälp är viktigt, betonar Hovde Bye.

En digital plattform för resursamarbete

Nyby är en plattform för resurssamarbete inom hälso- och offentlig sektor som ger fler händer till viktiga välfärdsuppgifter, och som samtidigt bidrar till ökad inkludering, minskad ensamhet och låg tröskelväg in i arbetslivet.

Nyby arbetar så att kvalificerade resurspersoner får tillgång till relevanta uppdrag och kan komma i direktkontakt med dem som behöver hjälp. Det är flexibelt att bidra: Resurspersonerna går bara i dialog där de ser att de har möjlighet att hjälpa och inte behöver säga nej till någon. De som behöver hjälp behöver inte lägga ut uppdraget själva utan kan få hjälp från vårdpersonal, anhöriga eller liknande. Det är kommunen / organisationen själv som bestämmer vad de vill använda Nyby för, vilken typ av tjänster som ska organiseras och vem som är kvalificerad att bidra.

Nyby kan bl.a. används också för:

  • Resurssamarbete mellan enheter och avdelningar
  • Evenemang
  • Anhörigakommunikation
Det är lärorikt och spännande att arbeta med norska cancerföreningen. Deras erfarenhet ger stort värde för oss i Nyby och bidrar till att vi kan utveckla plattformen vidare (Product Manager i Nyby, Magnus Køber)

(Båda bilderna: Ole Martin Wold / Cancerföreningen)

Dela denna artiklen