Lokalsamfunnet/kommunen trenger din organisasjon

For å møte morgendagens utfordringer i kommuner og lokalsamfunn, trenger vi å samarbeide bedre på tvers av organisasjoner. Nøkkelen her er en tettere kobling mellom kommunen og de frivillige organisasjonene, og at innbyggerne involveres mer i samskaping i kommunen.

Gatur Maren Dagrun10
Nyby skjerm2

Rekruttér nye frivillige i superfart (og enklere enn før)

En utfordring flere frivillige organisasjoner står i, er rekruttering av nye frivillige. Det er vanskelig å nå bredt nok ut, og koordinering av rekrutteringsprosessen er krevende.

Med Nyby kan du enkelt opprette lenker til din gruppe i appen, som kan deles f.eks. på Facebook, intranett, organisasjonens nettside, kommunens nettside, QR-koder osv. Slik når dere en bredere målgruppe enn dere har i dag.

Pst! Du får en varsel i appen hver gang noen melder seg som frivillig.

Vi fikk en markant økning av frivillige etter vi tok Nyby i bruk, både unge og eldre. Tilbakemeldinger som går igjen er at verktøyet er enkelt å forstå og at det er fint at de frivillige på egen hånd kan velge oppdragene som passer.

Frivilligleder i Tynset kommune, Gudrun Bakken
Student eldre samtale ute

Bredere tilbud til dine frivillige

Med Nyby får din organisasjons frivillige tilgang på flere oppgaver fra kommunen – og kan like enkelt bistå med disse som med deres egne. Slik kan dere både gjøre mer av det dere gjør i dag, og får samtidig bistått lokalsamfunnet med annet som de trenger hjelp til.

Dette gir også dere et bredere tilbud, som gjør at dere enklere kan holde på frivillige som ønsker å bidra på flere områder, slik at vedkommende ikke trenger å gå til en “konkurrent” av den årsak.

De frivillige bidrar med det de ønsker, når det passer for dem