Vad är Nyby?

Nyby är en digital plattform som gör det möjligt att direkt koppla ihop människor så att du kan få till ett nära samarbete mellan avdelningar och organisationer.

Se Direkta Kopplingar

Direkta kopplingar

Använder du mycket tid på att koppla ihop människor som har nytta av att prata med varandra? Nu behöver du inte längre koordinera varje enskilt uppdrag. Med Nyby kan de som faktiskt har behoven tala direkt med de som kan bidra, och detta innanför din organisations trygga ramar.

 • Svensk Gjor Det Enkelt Helse

  Såhär blir det enkelt att be om hjälp

  Med Nybys app är det enkelt och säkert att rapportera om behov, lika enkelt som att skicka SMS. Den som har ett behov, eller andra som observerar detta, kan lägga in behovet så att det blir synligt för kvalificerade resurspersoner.

 • Enkelt Aa Bidra

  ... och enkelt att bidra

  När du kan bidra med vad du vill, på dina egna villkor, är det lätt att engagera sig. Kvalificerade resurspersoner får varsel om nya uppdrag och kan svara när det passar för dem - oavsett tid på dygnet.

Samhandlingsverktoy

Samarbetsverktyg

Med Nyby kan ni möjliggöra sömlöst samarbete. Kopplingar kan sättas upp direkt mellan kollegor i olika avdelningar, eller med kvalificerade personer i organisationer ni samarbetar med.

Svensk Kampanj

Kraftfullt rekryteringsverktyg

I Nyby skapar du snabbt effektiva kampanjsidor för olika målgrupper. Dessa kan du dela på Facebook, intranet, via e-post eller där du bäst träffar målgruppen som du önskar rekrytera ifrån.

Arrangementer Produkt

Arrangemangskalender

Med alla aktiviteter samlade och tillgängligt på webben, blir det enkelt att orientera sig. Varsling om relevanta arrangemanger i appen gör det enkelt att delta och engagera sig.

Group message SE

Håll kontakten med dina medlemmar

Nyby är mer än bara uppgiftshantering. Det är också en plats att prata med dina medlemmar, informera och skapa enhet. Du kan chatta med enskilda medlemmar och grupper av människor du arbetar med i Nyby. Dessutom kan du dela information i form av inlägg till hela gruppen eller några utvalda medlemmar utan att drunkna i andra saker.

 • Svensk Full Oversikt

  Administration på web och i app

  Som gruppledare har du en full översikt över de förfrågningar som läggs ut, samt att du kan följa upp dem om det behövs.

 • Losta Forefragningar

  Enkel rapportering

  Följ med på aktiviteten i din grupp, se statistik och hämta ut Excel-rapporter.

Något för din organisation? Nyby används av kommuner, Hemtjänsten, arbetsförmedlings-kontor och privata företag som vil mobilisera nya resurser till viktiga uppgifter.

Få en demo