Plattformen för resurssamarbete som öppnar upp helt nya möjligheter

Frigör tid för vårdpersonal medan du kan skapa fler och bättre tjänster, minska ensamheten och inkludera flera.

Kontakta oss 
Product requests w illustrations NOR 2x

Direktmeddelanden som gör samarbete enkelt

 • Easy to ask for help step1

  Enkelt att be om hjälp

  För er personal, invånare, medlemmar och samarbetspartners

 • Step 3 2

  Enkelt att bidra

  Uppdrag direkt i appen till era samarbetspartners och godkända resurspersoner

 • Secure step3

  Säkert och tryggt

  Anpassade arbetsrutiner och godkännandekrav för er organisation

Se hur samarbete mellan organisationer och avdelningar görs med Nyby

Se hur organisationer och kommuner rekryterar och kvalificerar med Nyby

Se hur medlemmar, anställda och invånare kan kommunicera direkt med Nyby

Ett gemensamt verktyg för samarbete

 • Medlemsregister

  Full översikt över dina medlemmar

 • Uppdragshantering

  Enkelt att publicera och följa upp uppdrag för dina medlemmar

 • Rekryteringsverktyg

  Fina kampanjer som är lätta att dela för att rekrytera resurser

 • Kvalificering av nya medlemmar

  Integrerad process för godkännande av nya medlemsförfrågningar

 • Meddelande och påminnelsesystem

  Full meddelandetjänst som gör kommunikationen enkel

 • Gruppsamtal

  Skapa ännu tätare samarbete med gruppmeddelanden

 • Aktivitetskalender

  Alla aktiviteter som samlade och tillgängliga på webben gör det enklare att orientera sig. Påminnelser av relevanta arrangemang i appen gör det enkelt att delta och engagera sig.

 • Samarbete på tvärs av grupper

  Bjud in andra grupper till sömlöst samarbete om uppdragshantering

 • Delad profil

  Med en delad profil kan flera av dina medlemmar följa upp samma förfrågan. Till exempel anställda i tjänst.

 • Användarvänlig mobil-app

  Nyby-appen används av invånarna och är godkänd för användning på servicetelefoner

 • Rapportering

  Kontinuerlig översikt i egen administrationspanel och möjlighet för rapporter i Excel

 • En trygg och säker plattform

  Nyby-plattformen är utvecklad i enlighet med GDPR och säker utvecklingsmetodik. Systemet är godkänt och rekommenderat av ett antal kommuner.

Något för din organisation? Nyby används av kommuner, Hemtjänsten, arbetsförmedlings-kontor och privata företag som vil mobilisera nya resurser till viktiga uppgifter.

Be om gratis kartlegging