Slik organiserer Melhus viktige velferdsoppgaver på en helt ny måte

Melhus så behov for å tenke nytt rundt organisering av velferd. Spesielt ønsket de å undersøke hvordan innbyggerne med problemer relatert til rus og psykisk helse, enkelt kunne få tilgang til mestringsoppdrag, og på den måten være en ressurs i nærmiljøet.

Løsningen ble Nyby – en samhandlingsplattform som muliggjør økt inkludering og flere hender til de mest sårbare.

Covid 19 campaigns

Dela denna artiklen