Nyby som en nyckel till nationell expansion av Norska Cancerföreningens praktiska hjälputbud

Med Nyby som verktyg förenklar Norska Cancerföreningen flera av sina administrativa uppgifter. Speciellt i utvidgningen av aktiviteterna Vardaglig hjälp och körtjänsten har det varit avgörande för Cancerföreningen att kunna ansluta volontärer och användare, lagra information och registrera aktivitet på ett säkert och säkert sätt.

Till djupdykartikel 
Omw Hverdagshjelpen 17 jpg Bruksrettighet Fotograf Ole Martin Wold Copyright OLE MARTIN WOLD 1

Utan ett verktyg som Nyby hade vi inte lyckats med detta.

Specialrådgivare i Norska Cancerföreningen, Hanne Hovde Bye.
Hverdagshjelpen Bruksrettighet Fotograf Ole Martin Wold Copyright OLE MARTIN WOLD

Djupdyk: Läs referenstexten

Till djupdykartikel 

Norska Cancerföreningen använde Nyby för sina hjälptjänster 2018, och under 2020 utvidgades dessa till alla organisationens åtta distrikt. Se filmklippet med specialrådgivaren Hanne Hovde Bye om hur de använde Nyby när Hverdagshjelpen fortfarande var i ett tidigt skede.

Nyby betyder att vi säkert kan lagra information om våra användare. När vi hjälper människor med cancer med praktiska uppgifter är det viktigt att skydda integriteten.

Specialrådgivare i Norska Cancerföreningen, Hanne Hovde Bye.