Vision e-hälsa 2025 intervjuade Nyby om nya modeller för att lösa välfärdskrisen

Kan delningsekonomins principer om minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande bli verklighet även inom välfärdssektorn?
Se intervjun med Fredrik Gulowsen 2025 Podden från e-hälsokonferensen i Göteborg.

Något för din organisation? Nyby används av kommuner, Hemtjänsten, arbetsförmedlings-kontor och privata företag som vil mobilisera nya resurser till viktiga uppgifter.

Be om gratis kartlegging 

Dela denna artiklen