Vi kunne ikke bodd hjemme, om ikke vi hadde fått den hjelpen vi får.

Dagrun, innbygger i Tynset kommune.
Gjor Det Enkelt Helse 2

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte – med sine arbeidstelefoner – det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. frivilligsentral, de med aktivitetsplikt hos NAV, koordinator av praksisplasser).

Arbeidsrutiner DK 2x

Tilpasset deres arbeidsrutiner – trygt og sikkert

Hva med samtykke, sensitiv informasjon og dokumentasjon i fagsystemer? Det behøver ikke å være en bekymring: Juridiske veiledere utarbeidet i samråd med blant annet Helsedirektoratet sikrer at kommunikasjonen er trygg og tilpasset arbeids- og sikkerhetsrutinene i helse og omsorg.

Samhandling i praksis

De fleste kan kjenne seg igjen i at det går med mye tid på å koordinere samarbeid på tvers. Med Nyby kan dere både bli en del av kommunens ressursnettverk; skolene, barnehagene, frivilligsentralene, og dere kan bygge deres eget internt. Alt for å samhandle enkelt, trygt og med rammer satt av samarbeidspartnerne selv.

Helseminister Bent Høie om Nyby

«Nyby gjør det mulig at de ulike ressursene i en kommune med bruk av ny teknologi kan kobles sammen og møtes, og skreddersys rundt den enkelte. [...] Her er det fantastiske muligheter, og dette er også en del av reformen "leve hele livet"».

- Sitat, helseminister Bent Høie på Høyres kommunalkonferanse 2018.

Gi hjemmetjenesten din superkrefter.

Ta kontakt