Ge superkrafter till din vårdpersonal

Som vårdpersonal, släkting eller anställd i andra användarvänliga tjänster kan du nu säkert och enkelt få lättnad och fler händer till de mest utsatta - direkt från servicetelefonen.

Kontakta oss 
Lovisenberg bilde1

Det är så lätt att få lättnad

Se hur hemsjuksköterskan i Oslo kommun, Sara, får hjälp och fler händer för viktiga välfärdsuppgifter genom Nyby, och hur appen fungerar, i den här filmen (varaktighet: 1 min.).

Läs mer: Juridisk guide för vårdpersonal 

En vårdrevolution pågår

Se hur mer än 50 kommuner och organisationer i Norge och Sverige nu får fler händer med viktiga välfärdsuppgifter, samtidigt som de skapar ett mer inkluderande samhälle där alla kan bidra. Tillsammans skapar vi morgondagens välfärdssamhälle.

Gjor Det Enkelt Helse 2

Skicka meddelande direkt till de som kan bidra

Lika enkelt som SMS, så kan de anställda, med sina mobiltelefoner, publicera det aktuella behovet som genom ett meddelande skickas direkt till de som kan bidra. Alla personer i resursgruppen som får meddelandet är kvalificerade av organisationen ni samarbetar med (ex. kommunens volontärscenter).

Vi kunde inte ha bott hemma om vi inte hade den hjälpen vi fick.

Dagrun, invånare i Tynset kommun (Norge)
Arbeidsrutiner DK 2x

Anpassad till era arbetsrutiner - tryggt och säkert

Tillsammans anpassar vi Nybys layout så att plattformen passar dig rutiner för samtycke, känslig information, dokumentation i ämnessystem, professionalism etc.

Du behöver inte träna för att använda Nyby.

Sara Boge Stol, sjuksköterska i distriktet St. Hanshaugen (Oslo, Norge)

Norges hälsominister Bent Høie om Nyby

«Nyby gjør det mulig at de ulike ressursene i en kommune med bruk av ny teknologi kan kobles sammen og møtes, og skreddersys rundt den enkelte. [...] Her er det fantastiske muligheter, og dette er også en del av reformen "leve hele livet"».

- Citat, hälsominister Bent Høie på Høyres kommunalkonferanse 2018.

Ge din hemtjänst superkrafter

Kontakt