Parorende foresporsel NO 2x

Få oppdrag direkte i appen

Like enkelt som SMS svarer de kvalifiserte ressursene kun på de oppdragene de har tid og lyst til å bistå med. De trenger aldri å si nei. Hvert oppdrag er enkeltstående og den frivillige forplikter seg ikke til noe fast, som gir stor fleksibilitet.

Bygg eller bli en del av ressursnettverk

De fleste kan kjenne seg igjen i at det går med mye tid på å koordinere samarbeid på tvers. Med Nyby kan dere både bli en del av kommunens ressursnettverk; skolene, barnehagene, frivilligsentralene, og dere kan bygge deres eget internt. Alt for å samhandle enkelt, trygt og med rammer satt av samarbeidspartnerne selv.

Innbygger foresporsel NO 2x 1

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte på institusjonen det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen, er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. kommunens frivilligsentral, de som har aktivitetsplikt hos NAV, de som koordinerer praksisplasser).

Arrangementskalender

Gjør det enkelt å delta med arrangementskalender

Med alle aktiviteter på et sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter (både for beboere og ansatte) i appen gjør at det enkelt å delta og huske på det som skjer.

Mer fleksibelt enn noen gang

«Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige hender» er gjentakende tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre. Vi kaller det “Det nye medborgerskapet”: de ledige ressurspersonene bidrar når de kan, og trenger aldri å si nei. Det gjør det enklere å bli en del av et frivillignettverk.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo