Parorende kommunikasjon2x

Pårørendekommunikasjon

Det kan være tøft å være pårørende, og i en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt for helsepersonellet å se eller ta seg tid til dem. Med Nyby kan den pårørende, beboeren selv og de ansatte på sykehjemmet sømløst oversende bilder og meldinger fra hverdagen – og alle ser hvem som sist sendte noe.

Svensk Gjor Det Enkelt Helse

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte – med sine arbeidstelefoner – det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen, er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. kommunens frivilligsentral, de som har aktivitetsplikt hos NAV, de som koordinerer arbeidstrening).

Arrangementskalender

Gjør det enkelt å delta med arrangementskalender

Med alle aktiviteter på et sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter (både for beboere, pårørende og ansatte) i appen gjør at det enkelt å delta og huske på det som skjer.

Få flere frivillige – mer fleksibelt enn noen gang

“Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige hender” er gjentakende tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre. Vi kaller det “Det nye medborgerskapet”: de ledige ressurspersonene bidrar når de kan, og trenger aldri å si nei. Det gjør det enklere å bli en del av et frivillignettverk.

Skjermbilde 2020 01 27 kl 14 34 34

Kraftfullt rekrutteringsverktøy

I Nyby lager du raskt effektive kampanjesider for ulike målgrupper. Disse kan du dele på Facebook, intranett, over e-post eller der du best treffer målgruppen.

La deres institusjon bli en ressurs i nabolaget

Har du sett historien om Jan? Alle har vi noe å bidra med – la det komme både nærmiljøet og vel så mye bidragsyteren selv, til gode!

Samhandling i praksis

De fleste kan kjenne seg igjen i at det går med mye tid på å koordinere samarbeid på tvers. Med Nyby kan dere både bli en del av kommunens ressursnettverk; skolene, barnehagene, frivilligsentralene, og dere kan bygge deres eget internt. Alt for å samhandle enkelt, trygt og med rammer satt av samarbeidspartnerne selv.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn.

Be om demo