Människor är möjligheter

Kan vi lösa stora samhällsutmaningar genom nya kopplingar? Tillsammans bygger vi morgondagens välfärdssamhälle.

Be om demo 
Home 1

Mobilisera nya resurser

Nyby är verktyget för organisationer som vill koppla viktiga välfärdsuppgifter med tillgängliga resurspersoner. Enklare koordinering. Helt nya möjligheter.
 1. Integrering

  Inkludering och arbetsliv

  Alla har något att bidra med! Direkta kopplingar gör det möjligt för flera att bidra, och för flera att delta

  Läs mer
 2. Helping A Senior Woman Out Of The Car Picture Id952119556 3

  Vård och omsorg

  Direkta kopplingar gör det möjligt att lösa viktiga vårdbehov på nya sätt med nya resurser

  Läs mer
Shutterstock 703607812

100-dagarsplanen: En pangstart på förändringsresan


Lika viktig som den digitala plattformen Nyby, är metodiken för hur man kommer igång med ändringen. Baserat på erfarenheter från våra första 40 partners i Norge och Sverige, introducerar vi härmed 100-dagars planen.

Läs mer 

Något för din organisation? Nyby används av kommuner, Hemtjänsten, arbetsförmedlings-kontor och privata företag som vil mobilisera nya resurser till viktiga uppgifter.

Få en demo 

Varför Nyby?

Eftersom människor är möjligheter! Det finns nu ett tvärpolitiskt avtal som gör att vi som samhälle måste tänka på nya modeller för att lösa "vårdkrisen". Samtidigt ser vi att ny teknik och plattformar gör det enklare att koppla ihop resurser och behov på nya sätt. Se hur vi tillsammans med kommuner, ideella, privata och frivilliga organisationer har byggt upp en ny typ av digital plattform för morgondagens välfärdssamhälle.