Människor är möjligheter

Kan vi lösa stora samhällsutmaningar genom nya kopplingar? Tillsammans bygger vi morgondagens välfärdssamhälle.

Be om demo 
Home 1

Något för din organisation? Nyby används av kommuner, Hemtjänsten, arbetsförmedlings-kontor och privata företag som skapar nya möjligheter genom direkta kontakter mellan människor.

Få en demo 

Varför Nyby?

Eftersom människor är möjligheter! Det finns nu ett tvärpolitiskt avtal som gör att vi som samhälle måste tänka på nya modeller för att lösa "vårdkrisen". Samtidigt ser vi att ny teknik och plattformar gör det enklare att koppla ihop resurser och behov på nya sätt. Se hur vi tillsammans med kommuner, ideella, privata och frivilliga organisationer har byggt upp en ny typ av digital plattform för morgondagens välfärdssamhälle.