Människor är möjligheter

Kan vi lösa stora samhällsutmaningar genom nya kopplingar? Tillsammans bygger vi morgondagens välfärdssamhälle.

Be om demo 
Home 1
Shutterstock 703607812

100-dagarsplanen: En pangstart på förändringsresan


Lika viktig som den digitala plattformen Nyby, är metodiken för hur man kommer igång med ändringen. Baserat på erfarenheter från våra första 40 partners i Norge och Sverige, introducerar vi härmed 100-dagars planen.

Läs mer 

Varför Nyby?

Eftersom människor är möjligheter! Det finns nu ett tvärpolitiskt avtal som gör att vi som samhälle måste tänka på nya modeller för att lösa "vårdkrisen". Samtidigt ser vi att ny teknik och plattformar gör det enklare att koppla ihop resurser och behov på nya sätt. Se hur vi tillsammans med kommuner, ideella, privata och frivilliga organisationer har byggt upp en ny typ av digital plattform för morgondagens välfärdssamhälle.